fittxu u ssibu

Kif waqajt mis-sema,
    int il-kewkba ta’ fil-għodu, bin is-sebħ!
Kif kont maqtugħ għal fuq l-art,
    int li kont taħkem il-ġnus!

(Isaija 14:12, Saydon)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *